VJEM TEAM

Mgr. Michal Drdúl

Michal po ukončení štúdia na Farmaceutickej Fakulte UK v Bratislave rozširoval svoje vedomosti aj v oblasti racionálnej výživy a úspešne absolvoval niekoľko kurzov u nás i v zahraničí.

Problematike klinickej výživy a klinickej farmakológie, rovnako tak zostavovaniu suplementačných plánov, sa venuje aj na odborných prednáškach pri školení výživových poradcov, lekárov a farmaceutov v oblasti výživy.

„Značku VJEM nevnímam len ako produkty, ale ako príležitosť ľudí naučiť viac o dôležitosti stravy, suplementov a zdravého životného štýlu, ktorý sa vytráca z našich každodenných životov. Pri tvorbe zloženia sme vyberali najlepšie zložky, ktoré sa na našom trhu dali nájsť, účinné látky obsiahnuté v produktoch VJEM majú vysokú vstrebateľnosť a obsahujú prírodné vitamíny. Produkty sú poskladané pre potreby ľudí žijúcich v dnešnom uponáhľanom a stresujúcom svete. Pri ich vytváraní sme sa opierali o vedecké publikácie a najnovšie dostupné poznatky.“