Napíšte nám

V prípade záujmu o akékoľvek informácie o značke VJEM, spoluprácie, prípadne o vašej objednávke, sme tu pre vás každý pracovný deň od 9:00 do 15:00.

TELEFÓNNE ČÍSLO

EMAIL

FAKTURAČNÉ ŮDAJE

Vjem Nutrition s. r. o.
Piešťanská 3, 917 01 Trnava
Obchodný register Okresného súdu Trnava
Vložka číslo: 49265/T

IČO: 53 165 365
DIČ: 2121322533
IČ DPH: SK2121322533

BANKOVÉ SPOJENIE

Bankový ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
8011 02 Bratislava

Názov účtu: Vjem Nutrition s. r. o.
Číslo účtu: 4028931155/7500
IBAN: SK04 7500 0000 0040 2893 1155
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX